Basic Vinaigrette Recipe | SlimFast

Basic Vinaigrette